Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai

PGSLOT777

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai

Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5 out of 24
N/A, it has 248,369 views
Updating
Chokingyo
Sakura
Action Adventure Comedy Fantasy Slice of Life
Updating

เรื่องย่อ

slotpg

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 1

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 2

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 3

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 4

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 5

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 6

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 7

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 8

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 9

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 10

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 11

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 12

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 13

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 14

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 15

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 16

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 17

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 18

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 19

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 20

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 21

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 22

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 23

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 24

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 25

Tensei Kyuuketsukisan wa Ohirune ga Shitai ตอนที่ 26

Legend (Takano Masaharu)

PGSLOT777

Legend (Takano Masaharu)

Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5 out of 24
N/A, it has 52.2K views
Updating
Kannazuki Kou
Takano Masaharu
Action Adventure Drama Fantasy Romance Slice of Life
Updating

เรื่องย่อ ซาเอกิ เรย์จิที่อาศัยอยู่ในเมืองชนบททางตะวันออกเฉียงเหนือเสียชีวิตในอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดฤดูร้อน…..แต่ก่อนที่เขาจะรู้ว่ามันมีบอลแสงลึกลับอยู่ข้างหน้าดวงตาของเขา ในโลกสีขาวมีจอมเวทจากโลกคู่ขนานที่ส่งบอลแสงตามหาคนที่มีคุณสมบัติที่จะสืบทอดพลังเวทที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สูญหาย เรย์จิยอมรับข้อเสนอที่มีชีวิตอยู่ในโลกคู่ขนานแอลจิน กับร่างกายใหม่และพลังเวทที่ทรงพลัง

slotpg

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 1

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 2

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 3

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 4

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 5

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 6

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 7

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 8

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 9

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 10

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 11

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 12

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 13

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 14

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 15

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 16

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 17

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 18

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 19

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 20

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 21

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 22

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 23

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 24

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 25

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 26

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 27

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 28

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 29

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 30

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 31

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 32

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 33

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 34

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 35

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 36

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 37

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 38

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 39

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 40

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 41

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 42

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 43

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 65

Legend (Takano Masaharu) ตอนที่ 66

Tamer Shimai no Mofumofu Haishin

Tamer Shimai no Mofumofu Haishin
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Tamer Shimai no Mofumofu Haishin

Tamer Shimai no Mofumofu Haishin
Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5 out of 24
N/A, it has 17,297views
Updating
Ryuusui (II)
Nokko
Adventure Fantasy Slice of Life Yuri
Updating

เรื่องย่อ  สตรีมปุกปุยของพี่น้องเทมเมอร์ 

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน

Rebirth of The Peerless Villain
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน

Rebirth of The Peerless Villain
Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 5 / 5 out of 2
N/A, it has 6.7K monthly views
顶级反派大师兄
Yunqi Animation,云栖动漫
Updating
Manhua (จีน), ผจญภัย, มังงะจีน
Manhua
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 0

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 1

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 2

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 3

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 4

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 5

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 6

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 7

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 8

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 9

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 10

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 11

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 12

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 13

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 14

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 15

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 16

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 17

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 18

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 19

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 20

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 21

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 22

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 23

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 24

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 25

Rebirth of The Peerless Villain เกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทาน ตอนที่ 26

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made
Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5 out of 24
N/A, it has 367,559 views
Updating
SHINOZAKI Kaoru (篠崎芳)
Uyoshi Shou, Uchiuchi Keyaki
แฟนตาซี,ต่างโลก,โรแมนติก
Updating

เรื่องย่อ เหล่าเด็กนักเรียนได้ถูกอัญเชิญมาที่อีกโลกโดยเทพธิดาวิซิส แต่เมื่อมาถึง โทวกะ มิโมริ ผู้ที่มีสกิล E แรงก์ คนเดียวในชั้นก็ถูกเทพธิดากำจัดทิ้งออกจากกลุ่มผู้กล้า. . . .

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 1

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 2

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 3

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 4

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 5

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 6

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 7

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 8

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 9

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 10

E Rank ผู้ถูกทิ้ง Hazure Waku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made ตอนที่ 11

Imouto ni Fianse wo Yuzure to Iwaremashita, Saikyou no Ryuu ni Kiniirarete

Imouto ni Fianse wo Yuzure to Iwaremashita, Saikyou no Ryuu ni Kiniirarete
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Imouto ni Fianse wo Yuzure to Iwaremashita, Saikyou no Ryuu ni Kiniirarete

Imouto ni Fianse wo Yuzure to Iwaremashita, Saikyou no Ryuu ni Kiniirarete
Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 5 / 5 out of 24
N/A, it has 96,933 views
Updating
Kashiwa Ten
hi8mugi
Fantasy Romance
Updating

เรื่องย่อ  เรื่องราวของคุณหนูตระกูลแห่งหนึ่งที่พยายามอย่างหนักจนได้รับตำแหน่งคู่หมั้นขององค์ชายแต่กลับถูกน้องสาวสายเลือดเดียวกับตนแย่งตำแหน่งคู่หมั้นไป จึงตัดสินใจที่จะไปเป็นเจ้าสาวของมังกร 

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Soubiwaku Zero no Saikyou Kenshi demo, noroi no soubi (kawaii)nara 9999-ko tsuke-houdai

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai

Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5 out of 24
N/A, it has 399,329 views
Updating
Sakaki Mochimaru
Takashima Daisuke, Yunohito
แฟนตาซี,ต่างโลก,โรแมนติก
Updating

เรื่องย่อ  สำหรับโลกนี้ ที่ใช้ยุทโธปกรณ์ตัดสินคุณค่าของชีวิต “โนโรอาศูนย์สนิท” ผู้ซึ่งมีพรถือครองยุทโธปกรณ์เป็นศูนย์ จึงไม่สามารถสวมใส่อาวุธได้ ทว่า ในคำพูดนี้ มีสิ่งที่ผิดอยู่ จริงๆแล้ว พรถือครองยุทโธปกรณ์ที่เขามีอยู่ คือ… [ชื่อเรื่อง Romaji = Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai] [ชื่อเรื่อง(เรื่องย่อ) = นักดาบแกร่งที่สุดที่แม้ว่าพรถือครองอุปกรณ์จะเป็น 0ช่อง ดันมี 9999ช่องให้ใส่อุปกรณ์ต้องสาปได้ตามใจชอบ

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 1

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 2

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 3

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 4

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 5

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 6

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 7

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 8

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 9

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 10

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 11

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 12

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 13

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 14

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 15

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 16

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 17

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 18

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 19

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 20

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 21

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 22

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 23

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 24

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 25

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 26

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 27

Soubi-waku Zero no Saikyou Kenshi demo, Noroi no Soubi (Kawaii) nara 9999Ko Tsuke Houdai ตอนที่ 28

The White Mage Who Was Banished From the Hero’s Party Is Picked up by an S Rank Adventurer

The White Mage Who Was Banished From the Hero's Party Is Picked up by an S Rank Adventurer
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

The White Mage Who Was Banished From the Hero’s Party Is Picked up by an S Rank Adventurer

The White Mage Who Was Banished From the Hero's Party Is Picked up by an S Rank Adventurer
Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5 out of 24
N/A, it has 52.2K views
Updating
Updating
Updating
Action Adventure Fantasy
Updating

เรื่องย่อ

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Henkyou Gurashi no Maou, Tensei shite Saikyo no Majutsushi ni naru

Henkyou Gurashi no Maou, Tensei shite Saikyo no Majutsushi ni naru
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

Henkyou Gurashi no Maou, Tensei shite Saikyo no Majutsushi ni naru

Henkyou Gurashi no Maou, Tensei shite Saikyo no Majutsushi ni naru
Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5
N/A, it has 53,281 views
Updating
SENGETSU Sakaki
Muraichi
แฟนตาซี,ต่างโลก,โรแมนติก
Updating

เรื่องย่อ
เรื่องราวของจอมมารที่เกิดใหม่เป็นเด็กหนุ่มธรรมดา

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

THE REINCARNATED ADVENTURER WITH THE CURSED SEALS

The Reincarnated Adventurer With The Cursed Seals
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou

The Reincarnated Adventurer With The Cursed Seals

The Reincarnated Adventurer With The Cursed Seals
Rating
Rank
Alternative
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Average 4.9 / 5 out of 24
N/A, it has 52.2K views
Updating
Updating
Updating
แฟนตาซี,ต่างโลก,โรแมนติก
Updating

เรื่องย่อ

The great sage, Grameos, tired of his current life as a famous mage, decided to reincarnate as a young boy 200 years in the future. Before reincarnating, he places two magic restraint seals on his hands, so that he can hide his enormous magical power after he is reborn.

Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou
Isekai Yurutto Survival Seikatsu: Gakkou no Minna to Isekai no Mujintou ni Tenishitakedo Ore Dake Rakushou